Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů Jindřichův Hradec s.r.o.

Obory vzdělávání…

Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o., nabízí úplné středoškolské denní studium v těchto oborech:

 1. Hotelnictví (denní) (65-42-M/01)
  ŠVP - HOTUR (hotelnictví s turismem)

  Studium tohoto oboru je určeno absolventům 9. tříd ZŠ, je čtyřleté, denní, zakončené maturitní zkouškou. Obsah vzdělání je vymezen a uspořádán tak, aby poskytoval odbornou přípravu zaměřenou na důkladné osvojení základů technologie přípravy pokrmů a techniky obsluhy, včetně souvisejících provozních činností, stravovacích a ubytovacích služeb zaměřených na restaurační a hotelový provoz.

  Všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, dějepis, matematika, informační a komunikační technologie, občanská nauka, základy přírodních věd.
  Profilující předměty: ekonomika, právo, účetnictví, marketing a management, hotelový provoz, technika administrativy, obchodní korespondence, technika obsluhy a služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, praxe.
  Volitelné předměty: třetí cizí jazyk (ruský jazyk, francouzský jazyk), konverzace v cizím jazyce...
  Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách zaměřených na cestovní truch a hotelnictví, dále také v oborech ekonomického charakteru.

Vedení školy umožňuje vybraným studentům individuální formu studia. Více lze nalézt v části Studium podle IVP.