Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů Jindřichův Hradec s.r.o.

Maturitní zkouška 2018…

Ředitel školy zveřejnil formy a témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle § 79 odst.3 Školského zákona

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2018

H4 – TU Mgr. Lenka Vetýšková

 

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

 

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

2 povinné zkoušky:

1. praktická zkouška z odborných předmětů (PRZ)

2. teoretická zkouška z odborných předmětů (TEZ)

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky: cizí jazyk nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky

H4: NĚJ, ANJ

 

 

Maturitní předměty H4:

Český jazyk a literatura,cizí jazyk (ANJ, NĚJ) nebo matematika, praktická zkouška z odborných předmětů a teoretická zkouška z odborných předmětů

Nepovinné volitelné zkoušky profilové části: německý jazyk, anglický jazyk.

 

Harmonogram zajištění maturitních zkoušek v roce 2018

 

1. 12. 2017

Nejzazší datum, dokdy může žák podat řediteli školy přihlášku k MZ jaro 2018 (žáci s PUP i posudek)

16. 1. 2018

MŠMT - jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro jaro 2018 - zveřejnění

do 31.1. 2018

Jmenování předsedy maturitní komise

(odbor školství KÚ v Českých Budějovicích)

31. 3. 2018

Nejzazší datum, dokdy může žák odevzdat svůj seznam literárních děl (minimálně 20) řediteli školy

31. 3. 2018

Nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek společné části

Do 5. 3. 2018

Jmenování členů maturitní komise (ředitel školy)

5. 4. 2018 (čt)

Praktická maturitní zkouška H4 - 1. skupina

11. 4. 2018 (st)

Konání PP z českého jazyka a literatury

18. 4. 2018 (st)

Závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročníky

24. 4. 2017 (út)

Definitivní uzavření klasifikace maturitních tříd

27. 4. 2017 (pá)

Ukončení školního roku 2017/2018 H4, vydání ročníkového vysvědčení

2. - 9. 5. 2018

Konání písemných zkoušek (DT + PP) společné části MZ

10. 5. - 16. 5.

Studijní volno

16. 5. 2018

Termín uvolnění výsledků DT žákům – ředitel školy, nejzazší termín uvolnění výsledků PP společné části

17. 5.

Ústní maturitní zkoušky H4

22. 5. 2018

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

15. 6. 2018

Konečný termín uvolnění protokolů o výsledcích

Od 18. 6. 2018

Předání protokolů o výsledcích žákům

30. 6. 2018

Nejzazší termín, dokdy může žák podat řediteli školy přihlášku k MZ podzim 2018

3. 9. - 7. 9. 2017

Společná část MZ podzim 2018

 

 

Témata:

Teoretická zkouška z odborných předmětů:

HOP

 1. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení

 2. Vznik a vývoj hotelových řetězců

 3. Organizační struktura restaurace, hotelu

 4. Slavnostní hostiny, rozdělení, charakteristika

 5. Společenská setkání, druhy, charakteristika

 

NOV

 1. Trávicí soustava člověka

 2. Význam výživy pro organismus, rozdělení poživatin, význam a funkce jednotlivých živin

 

MANAGEMENT

 1. Vymezení pojmu management
   Historie managementu
   Hlavní představitelé jednotlivých škol managementu

 2. Osobnost managera
    Profil,role a funkce managera
    Styly řídící práce managera
    Obecné zásady práce managera

 3. Plánování
    Definice činnosti plánování
    Tvorba plánu a druhy
    Metoda "Řízení podle cílů" (MBO)
    Historické přístupy k tvorbě strategie plánování

 

ZCR

 1. Cestovní ruch ve světě – Evropa, Amerika, Asie, Afrika – země s největším počtem návštěvníků

 2. Česká Republika – předpoklady CR – přírodní, kulturně-historické, oblasti CR – charakteristika, atraktivity CR

 3. Evropa – charakteristika Evropy – rozdělení Evropy (makroregiony), střední Evropa

 4. Amerika – charakteristika kontinentu, členění, hlavní oblasti CR Severní a Jižní Ameriky – zajímavá místa a atraktivity CR

 

TOS

 1. Výroba piva, druhy a servis

 2. Výroba vína, druhy a servis

 3. Systémy a způsoby obsluhy

 4. Příprava pracoviště k provozu, druhy a charakteristika úklidů

 

TPP

 1. Gastronomické zvyklosti hostů ze zahraničí (zahraniční kuchyně)

 2. Moderní způsoby přípravy jídel ve veřejném stravování, technologie vybavení kuchyní

 3. Druhy jatečných zvířat a jejich využití v české kuchyni, současné metody a způsoby bourání masa

 4. Dietní systém

 5. Gastronomická pravidla, jídelní a nápojový lístek

 

GAS

 1. Dokončování jídel u stolu hosta (flambování, dranžírování, fondue)

 2. Speciální teplé moučníky, charakteristika, technologie příprav; charakteristika moučníků z odpalovaného těsta

 3. Polévky(význam, dělení a charakteristika), zavářky a vložky do polévek

 

CER

 1. Venkovský cestovní ruch, UNESCO v ČR

 2. Historický vývoj cestovního ruchu, služby cestovního ruchu pro specifické věkové skupiny

 3. Směnárenské, celní a vízové služby v CR, kongresový cestovní ruch

 4. Specifika dopravních služeb v cestovním ruchu, letecká doprava

 5. Lázeňské služby cestovního ruchu

 

PRN

 1. Základy práva - význam práva, právní řád – dva podsystémy, systém práva – dělení právních odvětví, právní normy, subjekty právního vztahu, právní odpovědnost a delikty

 2. Rodinné právo – manželství, práva a povinnosti manželů, zánik manželství,

práva a povinnosti rodičů a dětí, vyživovací povinnost, náhradní péče o dítě

 1. Pracovní právo, zásady pracovního práva, subjekty pracovního práva, pracovní poměr, pracovní smlouva, skončení pracovního poměru, odměňování práce, pracovní podmínky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 2. Korporační a živnostenské právo - živnostenský zákon, podnikání, zákon o obchodních korporacích, obchodní společnosti, družstva, obchodní rejstřík

 

EKO

 1. Základní pojmy v ekonomice

 2. Nabídka, poptávka, rovnovážná cena a cenová politika

 3. Obchodní společnosti - akciová společnost, akcie

 4. Investiční činnost – pořizování DM, odepisování DHM. evidence DM

 5. Sociální a zdravotní pojištění, vztah k dani z příjmu, výpočet ČM

 6. Rozdělení daní – účel,druhy daní,zásady a typy daní,základní daňové pojmy

 

ÚČE

 1. Účtování nákupu, skladování a spotřeby materiálu – příklad, stručná charakteristika

 2. Inventarizační rozdíly u materiálu – příklad, stručná charakteristika

 3. Účtování pokladní hotovosti – příklad, stručná charakteristika

 4. Účtování nákupu zboží – příklad a stručná charakteristika

 5. Bankovní účty – příklad, stručná charakteristika

 6. Účtování prodeje zboží – příklad a stručná charakteristika

 

Marketing

 1. Marketing – vysvětlení pojmu; definice; podnikatelské koncepce, marketingový plán - ukázka

 2. Marketingové prostředí – vnitřní, vnější (mikroprostředí, makroprostředí), SWOT analýza marketingový plán - ukázka

 3. Marketingový mix – produkt; cena; distribuce; propagace, marketingový plán - ukázka

 

Ústní zkouška z českého jazyka

Žák si losuje ze seznamu literárních děl, které přečetl.

 

SEZNAM LITERATURY ŠK. ROK 2017 / 2018

 

Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla)

Světová a česká literatura 19. století

Bible Starý zákon

Homér: Odyssea

neznámý Beowulf

Giovanni Boccaccio: Dekameron (2 novely)

Dante Alighieri: Božská komedie

W. Shakespeare: Romeo a Julie, Hamlet, Zkrocení zlé ženy, Sonety

F. Villon: Závěť (balady)

Moliére: Lakomec

J. W. Goethe: Utrpení mladého Werthera, Faust

D. Defoe: Robinson Crusoe

Jonathan Swift: Gulliverovy cesty

 

A. S. Puškin: Evžen Oněgin

E. A. Poe: Havran

B. Němcová: Babička, Divá Bára

K. H. Mácha: Máj

K. H. Borovský: Král Lávra

K. J. Erben: Kytice

J. Neruda: Povídky malostranské, Balady a romance, Hřbitovní kvítí

Vítězslav Hálek: Večerní písně

Karolína Světlá Černý Petříček

J. K. Tyl Strakonický dudák

J. S. Machar Zde by měly kvést růže

V. Hugo Chrám Matky boží v Paříži

G. Flaubert Paní Bovaryová

Émile Zola Zabiják

Charles Dickens Oliver Twist

N. V. Gogol Revizor

L. N. Tolstoj Anna Karenina

J. Austenová Pýcha a předsudek

A. Rimbaud Opilý koráb

O. Wilde Obraz Doriana Graye

A. a V. Mrštíkovi Maryša

F. M. Dostojevskij Zločin a trest

J. Arbes Svatý Xaverius

Julius Zeyer Radúz a Mahulena

A. Jirásek Staré pověsti české (3 pověsti)

Lucerna

J. Vrchlický Noc na Karlštejně

 

 

Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 díla)

 

R. Rolland Petr a Lucie

Ernest Hemingway Stařec a moře

F. Kafka Proměna

Zámek

A. De Saint Exupéry Malý princ

J. D. Salinger Kdo chytá v žitě

F. S. Fitzgerald Velký Gatsby

John Steinbeck Hrozny hněvu

Boris Pasternak Doktor Živago

E. M. Remarque Na západní frontě klid

Tři kamarádi

G. Orwell Farma zvířat

P. Coelho Alchymista

V. Woolfová Paní Dallowayová

J. R. R. Tolkien Pán prstenů

Hobit

A. Ginsberg Kvílení

W. Styron Sophiina volba

J. Irving Svět podle Garpa

Pravidla mošťárny

G. B. Shaw Pygmalion

 

Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 děl)

 

K. Čapek Povídky z jedné a Povídky

z druhé kapsy

Bílá nemoc

R. U. R.

Z. Jirotka Saturnin

B. Hrabal Ostře sledované vlaky

Obsluhoval jsem angl. krále

O. Pavel Jak jsem potkal ryby

M. Kundera Žert

F. Hrubín Romance pro křídlovku

Fráňa Šrámek Stříbrný vítr

V. Nezval: Manon Lescaut

Konstantin Biebl: Zloděj z Bagdadu

J. Seifert: Býti básníkem

Maminka

K. Kryl: Kníška

K. Poláček: Bylo nás pět

Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy

E. Hostovský Žhář

 J. Wolker: Těžká hodina

P. Bezruč: Slezské písně

J. Škvorecký: Zbabělci

V. Vančura: Rozmarné léto

V. Dyk: Krysař

A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

L. Fuks: Spalovač mrtvol

J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma

Vl. Páral: Mladý muž a bílá velryba

M. Viewegh: Báječná léta pod psa

Irena Dousková: Hrdý Budžes

Německý jazyk – maturitní témata

 1. Jindřichův Hradec
 2. Jižní Čechy
 3. Česká kuchyně
 4. Cestování
 5. Restaurace
 6. Dovolená, cestování
 7. Jídelní návyky
 8. Práce
 9. Počasí + oblečení
 10. Rodina
 11. Škola
 12. Sport
 13. Vídeň
 14. Charakteristika osobní
 15. Ćechy a Praha
 16. Nakupování
 17. Zvyky, tradice, oslavy
 18. Německo
 19. Bydlení
 20. Město, místo, kde bydlím

MATURITNÍ  TÉMATA  Z  ANGLICKÉHO  JAZYKA  ŠK. ROK  2017 / 2018

 

1. Family and family life

2. Healthy living

3. Food and gastronomy (English cuisine)

4. My town Jindřichův Hradec     

5. Everyday life (Czech and British daily routines)

6. My school and Education

7. Housing / living

8. Free time and entertainment

9. Shopping and lifestyle

10. Sports

11. London

12. Travelling and transport

13. Holidays and festivals

14. Health and body care (Health and diseases)

15. Prague

16. Capital cities (Prague, London, Washington D. C.)

17. The Czech Republic

18. South Bohemia – My region

19. The United Kingdom

20. The USA

21. Personal Identification

22. Eating habits and services

23. National cuisines (Czech, British, American)

24. British literature

25. American literature